Chống “bệnh thành tích”

Gần đây, thêm một căn bệnh nữa có tác hại không nhỏ được đề cập đến, đó là bệnh thành tích. Biểu hiện của bệnh này là chạy theo thành tích, báo cáo láo, là “hữu danh vô thực”. Khái niệm thành tích vốn có ý nghĩa tích cực, bởi nó là kết quả tốt đẹp do một cá nhân hay tập thể làm ra, được mọi người công nhận và đánh giá cao, nhưng chạy theo thành tích, bỏ qua thực chất thì lại là một căn bệnh.

mh_thanhtich3-2954e

Bác Hồ từ lâu đã chỉ rõ căn nguyên bệnh chạy theo thành tích là từ chủ nghĩa cá nhân, từ “bệnh hữu danh vô thực: Làm việc không thiết thực, không tự chỗ gốc, chỗ chính, không từ dưới làm lên. Làm cho có chuyện, làm lấy rồi. Làm được ít suýt ra nhiều, để làm một bản báo cáo cho oai, nhưng xét lại thì rỗng tuếch”.

Bệnh thành tích là do bệnh háo danh đẻ ra, là do cấp dưới báo cáo láo; sự quan liêu, châm chế của cấp trên; do sự chủ quan trong việc đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu của các cấp, ngành; là làm không đảm bảo chất lượng, là cố sức khi năng lực và điều kiện không cho phép,…

Những biểu hiện cụ thể của bệnh thành tích trong thực tế như: Trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, hiện có đến trên 90% là gia đình văn hóa nhưng nhiều gia đình trong số đó vẫn không cảm thấy hạnh phúc; có những khu dân cư được công nhận an toàn về an ninh trật tự nhiều năm liền nhưng vẫn xảy ra tội phạm; có đến gần 100% cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm nhưng không đi liền với chất lượng, hiệu quả công tác; trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, công tác thi đua khen thưởng, trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng hiện nay cũng có biểu hiện của căn bệnh này.

Tác hại của bệnh thành tích khôn lường, nó làm sụp đổ kết quả đạt được bởi chất lượng không đảm bảo hoặc “hữu danh vô thực” (hậu quả để lại trên con người lại càng lớn); nó làm hủy hoại nhân cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên khi mắc phải căn bệnh này; nó là miếng đất màu mỡ cho bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí,…Trong dân gian có câu chuyện muốn thắng nên khen đối thủ.

Vì thế, trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng, trong công tác thi đua khen thưởng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải đấu tranh chống bệnh thành tích với các biểu hiện của nó, phải rèn luyện tính trung thực, khách quan, thực chất,…

NHƯ NGỌC – Báo Ấp Bắc

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *