Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định đối với 3 đăng kiểm viên thuộc 3 trung tâm do không tuân thủ các quy định tại các quy trình tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Bộ GTVT tiến hành thanh tra công tác kiểm định của trên 16 trung tâm đăng kiểm tại 5 tỉnh là Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang và Bến Tre với gần 200.000 lượt phương tiện.

Qua đó, Bộ GTVT chỉ rõ tồn tại, hạn chế như một số trung tâm chưa thực hiện tốt quản lý, sử dụng đăng kiểm viên (ĐKV). Các trung tâm 6103D, 6104D, 6105D, 6106D, 6302D chưa khai đầy đủ các biện pháp, phòng ngừa tiêu cực đối với các ĐKV, nhân viên nghiệp vụ kiểm định. Một số ĐKV tại một số trung tâm khác không tuân thủ đúng theo quy định kiểm tra phương tiện. Đáng chú ý, Trung tâm 6106D để ĐKV thực tập một mình kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định mà không có ĐKV hướng dẫn thực tập.

Bo GTVT yeu cau dinh chi 3 dang kiem vien khu vuc phia Nam - Anh 1

Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ 3 đăng kiểm viên khu vực phía Nam

Nhiều ĐKV thực tập kiểm tra phương tiện, báo cáo kết quả thực tập không đúng quy định, không đúng thực tế thực tập. Tại Trung tâm 6005D, tổ chức thực hiện kiểm định tại đơn vị không đúng theo quy định, không đúng thẩm quyền được giao khi kiểm tra phương tiện trên 2 dây chuyền kiểm định trong cùng một thời điểm, không đúng giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới được Cục Đăng kiểm cấp cho đơn vị.

Công tác nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đối với một số trường hợp không đúng theo quy định. Một số trung tâm chưa thực hiện các quy định niêm yết công khai các nội dung tại phòng chờ, xưởng kiểm định…

Với những vị phạm trên, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định đối với 3 ĐKV: Kiều Văn Vinh (Trung tâm 6005D), Nguyễn Mạnh Tường (Trung tâm 6103D) và Phạm Thanh Huân (Trung tâm 7101S) do không tuân thủ các quy định tại các quy trình tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định theo quy định tại khoản 2 Điều 14 – Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Đối với tồn tại của Trung tâm 6005D do nghiệm thu, cấp Giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo đối với một số phương tiện không đúng quy định tại Thông tư 85/2014 về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Cục Đăng kiểm phải xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Về phía chủ quản của đơn vị đăng kiểm có vi phạm, Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Cường Thuận CTI và Công ty CP Đầu tư – Đăng kiểm vận tải Thuận An Phú phải ban hành văn bản cảnh cáo lần lượt tới Trung tâm 6005D và 6106D.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phải tổ chức khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, tập trung số một là phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về các tồn tại, sai sót trong công tác quản lý, bố trí, phân công ĐKV, hướng dẫn ĐKV thực tập kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định…

Cao Diên – Hải Dương

|